Giới thiệu về subbaba

Về Subbaba

 

Subbaba – Nền tảng cung cấp dịch vụ chuyển nhượng, cho thuê Địa ốc TỐT HƠN vì Khách hàng. Với triết lý con người là trung tâm, trên nền tảng Đạo đức – Trí tuệ - Nghị lực, Subbaba hoạt động theo đuổi mục tiêu “ The Customers First”.

 

  1. Tầm nhìn
 

Tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ để phục vụ Khách hàng, mỗi cộng sự Subbaba biết tự học suốt đời, chịu trách nhiệm với bản thân và biết cống hiến vì Cộng đồng.

 

  1. Sứ mệnh
 

Là môi trường nơi kết tinh của Đạo học và Đạo nghề, trong đó Đạo học là nền tảng là cốt lõi, được thấm trong từng cá nhân, từng dịch vụ, từng giao dịch… cho đến mọi hành vi trong cuộc sống. Đạo nghề  là nơi cộng sự được thổi hồn nhân cách và tâm thức con người dịch vụ, biết Trí tuệ là tư duy nhân quả, từ đó biết điều đúng, điều sai, điều nên, điều không nên; biết Dũng để làm việc khó, biết Nhẫn để làm tới tận cùng; và biết Tĩnh để tâm an và quan sát.

 

  1. Giá trị cốt lõi
 

Khách hàng là lý do duy nhất để Subbaba tồn tại và phát triển.

Phát hiện, đào tạo, nuôi dưỡng ý thức Tự lãnh đạo trong mỗi cộng sự.

Phụng sự cộng đồng, đất nước là niềm tự hào, vinh dự, trách nhiệm của mỗi cộng sự của Subbaba.

 

 

facebook
messenger
zalo