Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập:

Subbaba không thu thập bất kì dữ liệu nào trên trang Subbaba.com bao gồm: Tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà subbaba.com sẽ không yêu cầu người dùng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ của subbaba. Subbaba chỉ sử dụng khi quý độc giả cho phép trước.

Phạm vi sử dụng thông tin:

Subbaba sử dụng thông tin của quý độc giả cung cấp để:
• Liên lạc và giải quyết với quý độc giả trong những trường hợp đặc biệt.
• Không sử dụng thông tin cá nhân của quý thượng khách ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại subbaba.com


facebook
messenger
zalo